In onderstaand overzicht wordt de globale indeling gegeven van de stappen die bij een waarderingproces doorgaans worden doorlopen.

Kennismaking

Analyse van historische gegevens

Analyse van de organisatie

Analyse van de markt

Bepaling toekomstige kasstromen

Proces van waardebepaling

Presentatie in waarderingsrapport

 1. Kennismaking
  Tijdens een eerste gesprek tussen opdrachtgever en de waarderingsdeskundige worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de activiteiten die door de waarderingsdeskundige uitgevoerd zullen worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Tevens wordt een overzicht verstrekt van door de onderneming op te leveren gegevens die noodzakelijk zijn om een start te maken met de waardering.
 2. Analyse van historische gegevens
  In eerste instantie wordt er aan de hand van de feiten en cijfers altijd gekeken naar de ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt in het verleden. Deze cijfers worden genormaliseerd om eenmalige verstoringen uit de historische resultaten te halen. De nadruk komt bij een waardering echter te liggen op de toekomstverwachtingen en mogelijkheden van de onderneming.
 3. Analyse van de organisatie
  Er wordt een gedegen analyse uitgevoerd van de sterke en zwakke punten van de onderneming.
 4. Analyse van de markt
  De ontwikkelingen in de branche, de kansen en bedreigingen vanuit de markt en de strategie van de onderneming worden op zorgvuldige wijze in kaart gebracht.
 5. Bepaling toekomstige kasstromen
  Bepaling of beoordeling van de resultatenprognoses van de onderneming voor de komende vijf jaar.
 6. Proces van waardebepaling
  Belangrijkste activiteiten zijn hier de selectie van de waarderingsmethodiek en de uitvoering van de waardebepaling. Deze waardebepaling dient op een zorgvuldige en realistische wijze te worden uitgevoerd.
 7. Terugkoppelen middels het waarderingsrapport
  Rapportage van de bevindingen middels het waarderingsrapport. Voordat het definitieve rapport gepresenteerd wordt zal het rapport eerst in conceptvorm worden uitgebracht. Vooraf wordt afgesproken hoe deze rapportage exact vormgegeven wordt.