Voor de bepaling van de waarde van een onderneming kan gebruik gemaakt worden van een groot aantal methoden. Hieronder volgen de door meest voorkomende methoden.

  • Discounted Cash Flow-methode
  • Adjusted Present Value-methode
  • Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
  • Intrinsieke waarde methode
  • Waarde op basis van koers/winst-verhoudingen
  • Liquiditeitswaarde